Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα CASTEL κολλητή

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ CASTEL 1028/2A6 1/4 ΚΟΛΛΗΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ CASTEL 1028/3A6 3/8 ΚΟΛΛΗΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ CASTEL 1068/3A6 3/8 ΚΟΛΛΗΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ CASTEL 1068/4A6 1/2 ΚΟΛΛΗΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ CASTEL 1078/5A6 5/8 ΚΟΛΛΗΤΗ

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support