Εκτονωτική βαλβ.Danfoss

ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TN2 R134a
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TEN2 R134a
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TS2 R404A - R507
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TES2 R404A - R507
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TZ2 R407C -R407A-R407F
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TEZ2 R407C -R407A-R407F
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TX2 R22
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TEX2 R22
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ T2 R449A -R448A-R452A
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TE2 R449A -R448A-R452A

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support