Εκτονωτική βαλβίδα Castel

ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2210/4 R22 - R407C
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2210/4S R22 - R407C
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2210/4E R22 - R407C
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2210/4SE R22 - R407C
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2220/4 R134a
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2220/4S R134a
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2220/4E R134a
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2220/4SE R134a
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2230/4 R404A - R507
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2230/4S R404A - R507
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2230/4E R404A - R507
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 2230/4SE R404A - R507

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support