Εκτονωτική βαλβίδα ALCO

ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TIS-MW R134a
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TISE-MW R134a
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TIS-SW R404A - R507
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TISE-SW R404A - R507
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TIS-NW R407C - R407A - R407F
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TISE-NW R407C - R407A - R407F
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TIS-HW R22
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TISE-HW R22
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TIS-BW R449A - R448A -R452A
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TISE-BW R449A - R448A - R452A
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TIS-ZW R410A
ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ TISE-ZW R410A

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support