Ταινία μονωτική PVC σωλήνων κλιματισμού ISOTAPE UV PVC 50mmx33M-με κόλλα- (λευκή)

GF_support