Μονωτικό χαλκοσωλήνα ISOPIPE 9mm

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 1/4 Ǿ - 6
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 3/8 Ǿ - 10
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 1/2 Ǿ - 12
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 5/8 Ǿ - 15
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 3/4 Ǿ - 18
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 7/8 Ǿ - 22
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 1.1/8 Ǿ - 28
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 1.3/8 Ǿ - 35
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 1.5/8 Ǿ - 42
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 2.1/8 Ǿ - 54
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 2.5/8 Ǿ - 64
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 3.1/8 Ǿ - 80
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 3.5/8 Ǿ - 89
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 4.1/8 Ǿ - 102

GF_support