Μονωτικό χαλκοσωλήνα ISOPIPE 6mm

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 1/4 Ǿ - 6
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 3/8 Ǿ - 10
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 1/2 Ǿ - 12
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 5/8 Ǿ - 15
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 3/4 Ǿ - 18
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 7/8 Ǿ - 22
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 1.1/8 Ǿ - 28
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 1.3/8 Ǿ - 35
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 1.5/8 Ǿ - 42

GF_support