Μονωτικά

Τα μονωτικά αποτελούν βασικό παράγοντα για την μακροζωία μιας ψυκτικής εγκατάστασης ενώ διασφαλίζουν πως οι απώλειες ενέργειας και οι διαρροές (σε αέρια και υγρά) θα είναι μηδενικές. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικά μέγιστη απόδοση του συστήματός μας. Η εταιρεία μας προμηθεύει μονωτικά υλικά δοκιμασμένα στις σκληρότερες συνθήκες και πλήρως πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς.

76m

Μονώσεις χαλκ/νων

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ

Ταινίες μονωτικές

63m

Φύλλα μόνωσης

Κόλλες