Σκληρή βέργα

ΣΚΛΗΡΗ / ΒΕΡΓΑ 3/8 - (Φ 10)
ΣΚΛΗΡΗ / ΒΕΡΓΑ 1/2 - (Φ 12)
ΣΚΛΗΡΗ / ΒΕΡΓΑ 5/8 - (Φ 15)
ΣΚΛΗΡΗ / ΒΕΡΓΑ 3/4 - (Φ 18)
ΣΚΛΗΡΗ / ΒΕΡΓΑ 7/8 - (Φ 22)
ΣΚΛΗΡΗ / ΒΕΡΓΑ 1.1/8 - (Φ 28)
ΣΚΛΗΡΗ / ΒΕΡΓΑ 1.3/8 - (Φ 35)
ΣΚΛΗΡΗ / ΒΕΡΓΑ 1.5/8 - (Φ 42)
ΣΚΛΗΡΗ / ΒΕΡΓΑ 2.1/8 - (Φ 54)
ΣΚΛΗΡΗ / ΒΕΡΓΑ 2.5/8 - (Φ 64)

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support