Ταφ χάλκινο

Τύποι:

ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 1/4 - (Φ 6)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 3/8 - (Φ 10)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 1/2 - (Φ 12)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 5/8 - (Φ 15)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 3/4 - (Φ 18)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 7/8 - (Φ 22)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 1.1/8 - (Φ 28)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 1.3/8 - (Φ 35)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 1.5/8 - (Φ 42)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 2.1/8 - (Φ 54)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 2.5/8 - (Φ 64)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 3.1/8 - (Φ 80)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 3.5/8 - (Φ 92)
ΤΑΦ ΧΑΛΚΙΝΟ 4.1/8 - (Φ 105)

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support