Τάπα χάλκινη

ΤΑΠΑ ΘΗΛ. 1.1/8 - (Φ 28)
ΤΑΠΑ ΘΗΛ. 1.3/8 - (Φ 35)
ΤΑΠΑ ΘΗΛ. 1.5/8 - (Φ 42)
ΤΑΠΑ ΘΗΛ. 2.1/8 - (Φ 54)
ΤΑΠΑ ΘΗΛ. 2.5/8 - (Φ 64)
ΤΑΠΑ ΘΗΛ. 3.1/8 - (Φ 80)
ΤΑΠΑ ΘΗΛ. 3.5/8 - (Φ 92)
ΤΑΠΑ ΘΗΛ. 4.1/8 - (Φ 105)

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support