Συστολή χάλκινη

ΣΥΣΤΟΛΗ 3/8 χ 1/2 - (Φ 10X12)
ΣΥΣΤΟΛΗ 3/8 χ 5/8 - (Φ 10Χ15)
ΣΥΣΤΟΛΗ 3/8 χ 3/4 - (Φ 10Χ18)
ΣΥΣΤΟΛΗ 3/8 χ 7/8 - (Φ 10Χ22)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2 χ 5/8 - (Φ 12Χ15)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2 χ 3/4 - (Φ 12Χ18)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2 χ 7/8 - (Φ 12Χ22)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2 χ 1.1/8 - (Φ 12Χ28)
ΣΥΣΤΟΛΗ 5/8 χ 3/4 - (Φ 15Χ18)
ΣΥΣΤΟΛΗ 5/8 χ 7/8 - (Φ 15Χ22)
ΣΥΣΤΟΛΗ 5/8 χ 1.1/8 - (Φ 15Χ28)
ΣΥΣΤΟΛΗ 5/8 χ 1.3/8 - (Φ 15Χ35)
ΣΥΣΤΟΛΗ 5/8 χ 1.5/8 - (Φ 15Χ42)
ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4 χ 7/8 - (Φ 18x22)
ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4 χ 1.1/8 - (Φ 18x28)
ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4 χ 1.3/8 - (Φ 18Χ35)
ΣΥΣΤΟΛΗ 7/8 χ 1.1/8 - (Φ 22Χ28)
ΣΥΣΤΟΛΗ 7/8 χ 1.3/8 - (Φ 22Χ35)
ΣΥΣΤΟΛΗ 7/8 χ 1.5/8 - (Φ 22Χ42)
ΣΥΣΤΟΛΗ 7/8 χ 2.1/8 - (Φ 22Χ54)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1.1/8 χ 1.3/8 - (Φ 28Χ35)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1.1/8 χ 1.5/8 - (Φ 28Χ42)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1.1/8 χ 2.1/8 - (Φ 28Χ54)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1.1/8 χ 2.5/8 - (Φ 28Χ64)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1.3/8 χ 1.5/8 - (Φ 35Χ42)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1.3/8 χ 2.1/8 - (Φ 35Χ54)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1.3/8 χ 2.5/8 - (Φ 35Χ64)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1.3/8 χ 3.1/8 - (Φ 35Χ80)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1.5/8 χ 2.1/8 - (Φ 42Χ54)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1.5/8 χ 2.5/8 - (Φ 42Χ64)
ΣΥΣΤΟΛΗ 1.5/8 χ 3.1/8 - (Φ 42Χ80)
ΣΥΣΤΟΛΗ 2.1/8 χ 2.5/8 - (Φ 54Χ64)
ΣΥΣΤΟΛΗ 2.1/8 χ 3.1/8 - (Φ 54Χ80)
ΣΥΣΤΟΛΗ 2.5/8 χ 3.1/8 - (Φ 64Χ80)
ΣΥΣΤΟΛΗ 2.5/8 χ 4.1/8 - (Φ 64χ102)
ΣΥΣΤΟΛΗ 3.1/8 χ 3.5/8 - (Φ 80χ89)
ΣΥΣΤΟΛΗ 3.1/8 χ 4.1/8 - (Φ 80χ102)
ΣΥΣΤΟΛΗ 3.5/8 χ 4.1/8 - (Φ 89χ102 )

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support