Μούφα χάλκινη

ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1/4 - (Φ 6)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 3/8 - (Φ 10)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1/2 - (Φ 12)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 5/8 - (Φ 15)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 3/4 - (Φ 18)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 7/8 - (Φ 22)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1.1/8 - (Φ 28)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1.3/8 - (Φ 35)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1.5/8 - (Φ 42)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 2.1/8 - (Φ 54)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 2.5/8 - (Φ 64)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 3.1/8 - (Φ 80)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 3.5/8 - (Φ 92)
ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 4.1/8 - (Φ 105)

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support