Καμπύλη χάλκινη 90°

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 3/8 - (Φ 10)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 1/2 - (Φ 12)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 5/8 - (Φ 15)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 3/4 - (Φ 18)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 7/8 - (Φ 22)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 1.1/8 - (Φ 28)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 1.3/8 - (Φ 35)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 1.5/8 - (Φ 42)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 2.1/8 - (Φ 54)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 2.5/8 - (Φ 64)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 3.1/8 - (Φ 80)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 3/8 - (Φ 10)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 1/2 - (Φ 12)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 5/8 - (Φ 15)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 3/4 - (Φ 18)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 7/8 - (Φ 22)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 1.1/8 - (Φ 28)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 1.3/8 - (Φ 35)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 1.5/8 - (Φ 42)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 2.1/8 - (Φ 54)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 2.5/8 - (Φ 64)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 3.1/8 - (Φ 80)

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support