Ημικαμπύλη χάλκινη 45°

Τύποι:

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 45° 3/4 - (Φ 18)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 45° 7/8 - (Φ 22)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 45° 1.1/8 - (Φ 28)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 45° 1.3/8 - (Φ 35)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 45° 1.5/8 - (Φ 42)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 45° 2.1/8 - (Φ 54)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 45° 2.5/8 - (Φ 64)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 45° 3.1/8 - (Φ 80)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 45° 3/8 - (Φ 10)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 45° 1/2 - (Φ 12)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 45° 5/8 - (Φ 15)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 45° 3/4 - (Φ 18)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 45° 7/8 - (Φ 22)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 45° 1.1/8 - (Φ 28)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 45° 1.3/8 - (Φ 35)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 45° 1.5/8 - (Φ 42)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 45° 2.1/8 - (Φ 54)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 45° 2.5/8 - (Φ 64)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 45° 3.1/8 - (Φ 80)
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 45° 4.1/8 - (Φ 105)

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support