Ελαιοπαγίδα χάλκινη

ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ 5/8 - (Φ 15)
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ 3/4 - (Φ 18)
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ 7/8 - (Φ 22)
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ 1.1/8 - (Φ 28)
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ 1.3/8 - (Φ 35)
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ 1.5/8 - (Φ 42)
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ 2.1/8 - (Φ 54)
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ 2.5/8 - (Φ 64)

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support