Διπλοκαμπύλη χάλκινη

ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΥΛΗ 180° 1/2 - (Φ 12)
ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΥΛΗ 180° 5/8 - (Φ 15)
ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΥΛΗ 180° 3/4 - (Φ 18)
ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΥΛΗ 180° 7/8 - (Φ 22)
ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΥΛΗ 180° 1.1/8 - (Φ 28)
ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΥΛΗ 180° 1.3/8 - (Φ 35)
ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΥΛΗ 180° 1.5/8 - (Φ 42)
ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΥΛΗ 180° 2.1/8 - (Φ 54)

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support