Γωνία χάλκινη 90°

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 3/8 - (Φ 10)
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 1/2 - (Φ 12)
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 5/8 - (Φ 15)
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 3/4 - (Φ 18)
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 7/8 - (Φ 22)
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 1.1/8 - (Φ 28)
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 1.3/8 - (Φ 35)
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 1.5/8 - (Φ 42)
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 2.1/8 - (Φ 54)
ΓΩΝΙΑΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 2.5/8 - (Φ 64)
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 3.1/8 - (Φ 80)
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 3.5/8 - (Φ 92)
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ-ΘΗΛ 90° 4.1/8 - (Φ 105)
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 1/2 - (Φ 12)
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 5/8 - (Φ 15)
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 7/8 - (Φ 22)
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 1.1/8 - (Φ 28)
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 1.3/8 - (Φ 35)
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 1.5/8 - (Φ 42)
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 2.1/8 - (Φ 54)
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 2.5/8 - (Φ 64)
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ 90° 3.1/8 - (Φ 80)

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support