Βάσεις τοίχου κλιματισμού

ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 360 х 430 x 15mm
ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 400 х 450 x 15mm
ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 400 x 500 x 20mm
ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 450 x 600 x 20mm
ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 450 х 600 x 20mm

GF_support