Βάσεις δαπέδου κλιματισμού

ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 450 x 150 x 15mm
ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 450 x 250 x 20mm
ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 450 x 300 x 20mm
ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 500 x 200 x 20mm

GF_support