Ρακόρ ορειχάλκινα

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1/4" χ 1/4"
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 3/8" χ 3/8"
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1/2" χ 1/2"
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 5/8" χ 5/8"
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ6 χ 1/4
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ10 χ 3/8
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ12 χ 1/2
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ16 χ 5/8

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support