Ελαιοδιαχωριστής CASTEL σειρά 5540

ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ CASTEL 5540/4 1/2 ODS (ΚΟΛΛΗΤΟ)
ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ CASTEL 5540/5 5/8 ODS (ΚΟΛΛΗΤΟ)
ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ CASTEL 5540/7 7/8 ODS (ΚΟΛΛΗΤΟ)
ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ CASTEL 5540/9 1.1/8 ODS (ΚΟΛΛΗΤΟ)
ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ CASTEL 5540/11 1.3/8 ODS (ΚΟΛΛΗΤΟ)
ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ CASTEL 5540/13 1.5/8 ODS (ΚΟΛΛΗΤΟ)
ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ CASTEL 5540/17 2.1/8 ODS (ΚΟΛΛΗΤΟ)

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support