Δείκτης υγρού FC κολλητός

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ FC-04CS ΚΟΛΛΗΤΟΣ 1/4" - 6 mm
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ FC-06CS ΚΟΛΛΗΤΟΣ 3/8" - 10 mm
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ FC-08CS ΚΟΛΛΗΤΟΣ 1/2" - 12 mm
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ FC-10CS ΚΟΛΛΗΤΟΣ 5/8" - 16 mm
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ FC-14CS ΚΟΛΛΗΤΟΣ 7/8" - 22 mm

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support