Δείκτης υγρού FC βιδωτός

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ FC-04CF ΒΙΔΩΤΟΣ 1/4" - 6 mm
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ FC-06CF ΒΙΔΩΤΟΣ 3/8" - 10 mm
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ FC-08CF ΒΙΔΩΤΟΣ 1/2" - 12 mm
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ FC-10CF ΒΙΔΩΤΟΣ 5/8" - 16 mm

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support