Δείκτης υγρού CASTEL SAE βιδωτός

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ CASTEL 3810/22 1/4 SAE (ΒΙΔΩΤΟ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ CASTEL 3810/33 3/8 SAE (ΒΙΔΩΤΟ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ CASTEL 3810/44 1/2 SAE (ΒΙΔΩΤΟ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ CASTEL 3810/55 5/8 SAE (ΒΙΔΩΤΟ)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ CASTEL 3810/66 3/4 SAE (ΒΙΔΩΤΟ)

Σχετικοί κατάλογοι

GF_support