Πυκνωτές μοτέρ ανεμιστήρα 230V CBB61

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 2,2μF/ 450V ΚΑΛΩΔIO CBB61
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 3,3μF/ 450V ΚΑΛΩΔIO CBB61
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 4μF/ 450V ΚΑΛΩΔIO CBB61

GF_support