Πυκνωτές μονίμου λειτουργίας καλώδιο OMAR

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 20μF 450V ΚΑΛΩΔIO COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 25μF 450V ΚΑΛΩΔIO COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 30μF 450V ΚΑΛΩΔIO COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 31,5μF450V ΚΑΛΩΔIO COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 35μF 450V ΚΑΛΩΔIO COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 40μF 450V ΚΑΛΩΔIO COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 45μF 450V ΚΑΛΩΔIO COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 50μF 450V ΚΑΛΩΔIO COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 55μF 450V ΚΑΛΩΔIO COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 60μF 450V ΚΑΛΩΔIO COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 70μF 450V ΚΑΛΩΔIO COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 80μF 450V ΚΑΛΩΔIO COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 100μF 450V ΚΑΛΩΔIO COM

GF_support