Πυκνωτές μονίμου λειτουργίας faston CBB

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 20μF 450V FASTON CBB
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 25μF 450V FASTON CBB
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 30μF 450V FASTON CBB
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 31,5μF 450V FASTON CBB
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΝΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 35μF 450V FASTON CBB
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 40μF 450V FASTON CBB
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 45μF 450V FASTON CBB
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 50μF 450V FASTON CBB
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 55μF 450V FASTON CBB
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 60μF 450V FASTON CBB

GF_support