Πυκνωτές εκκινήσεως OMAR

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 25-31μF 250V COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 31-40μF 250V COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 40-50μF 250V COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 50-63μF 250V COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 63-80μF 250V COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 80-100μF 250V COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 100-125μF 250V COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 125-160μF 250V COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 160-200μF 250V COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 200-250μF 250V COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 250-315μF 250V COM
ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 315-400μF 250V COM

GF_support