Αντίσταση πόρτας θαλάμου

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΑΚΡΑ ΣΙΛΙΚ. 6Μ. 65W/230V
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΑΚΡΑ ΣΙΛΙΚ. 7Μ. 85W/230V

GF_support