Αντίσταση καλωδιακή αποχέτευσης

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1,5Μ. 75W/230V
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2Μ. 100W/230V
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3Μ. 150W/230V
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 5Μ. 200W/230V
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7,5Μ.240W/230V

GF_support